Choose Your Own Adventure

Príbehy, ktoré si v 80. a 90. rokoch získali nejedno srdce nie len detského čitateľa a vytvorili nový knižný žáner. To je Choose Your Own Adventure skrátene CYOA, ktoré ľudovo poznáme ako interaktívne príbehy či herné knihy. Neskôr sa tento pojem udomácnil ako výraz opisujúc celé spektrum moderných hier.